Τρίτη 19 Ιουλίου 2011

Ενδιαφέροντα ευρήματα από τις ανασκαφές στη νησίδα Δεσποτικό

Γενική άποψη νότιου συγκροτήματος
Eνδιαφέροντα ευρήματα έφερε στο φως η ανασκαφική περίοδος 2011 στη θέση Μάντρα, στην ακατοίκητη νησίδα Δεσποτικό στην Αντίπαρο.
Δεσποτικό
Η φετινή έρευνα ξεκίνησε από το τειχισμένο Νότιο Συγκρότημα. Κάτω από τα ύστερα κτίσματα της μεταβυζαντινής εποχής αποκαλύφθηκε ο βόρειος τοίχος του ήδη ανεσκαμμένου μεγάλου τετράγωνου αρχαϊκού κτίσματος Θ (β΄ μισό 6ου π.Χ.), οι τοίχοι του οποίου σώζονται σε μέγιστο ύψος 1,50μ. το οποίο επικοινωνεί με το λουτρό του ιερού. Αποκαλύφθηκαν επίσης έξι νέοι τοίχοι, βαθύτερα θεμελιωμένοι από τους ήδη ορατούς του Νοτίου Συγκροτήματος και κάτω από το λουτρό, γεγονός που αποδεικνύει πως προϋπήρχε αυτών ακόμα ένα κτίσμα χρονολογούμενο στην πρώτη φάση λειτουργίας του ιερού (550π.Χ.).