Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Τεχνητό τείχος 23.000 ετών στο σπήλαιο της Θεόπετρας
Ένα σημαντικό αρχαιολογικό επίτευγμα έχει σημειωθεί στο προϊστορικό σπήλαιο της Θεόπετρας στη Θεσσαλία, όπου τα τελευταία 25 έτη διενεργούνται συστηματικές ανασκαφές υπό τη διεύθυνση της Δρος Ν. Κυπαρίσση – Αποστολίκα, Προϊσταμένης της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Την είσοδο του σπηλαίου φράσσει κατά τα 2/3 ένα τεχνητό τείχος (λιθοσωρός). Με τη μέθοδο της Οπτικής Φωταύγειας, η ηλικία του λιθοσωρού υπολογίστηκε στα 23.000 έτη, γεγονός που πιστοποιεί το έργο του λιθοσωρού ως το αρχαιότερο μέχρι σήμερα γνωστό τεχνικό έργο στον Ελλαδικό χώρο και πιθανόν παγκοσμίως.

Η ηλικία του λιθοσωρού συμπίπτει απόλυτα με την ψυχρότερη περίοδο της τελευταίας παγετώδους εποχής, γεγονός που υποδηλώνει ότι το έργο κατασκευάστηκε από τους παλαιολιθικούς οικιστές του σπηλαίου για να προστατευθούν από το τότε δριμύ ψύχος.

Η χρονολόγηση πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Αρχαιομετρίας του κέντρου «Δημόκριτος» από την ερευνητική ομάδα των Ν. Ζαχαριά, επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Δρ. Ι. Μπασιάκου, διευθυντή ερευνών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος».

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: